בדיקות מסוגלות הורית

לצוות המכון ניסיון רב מאוד בעבודה מול בתי המשפט. המכון מונה כמומחה מטעם בית המשפט במקרים רבים, במיוחד בתיקי בין המשפט לענייני משפחה. כמו כן אנו נקראים לתת חוות דעת במקרי נזיקין ובמקרים פליליים, כולל הערכת כשירות משפטית. אנו מכינים תעודות רופא לצורך הגשת בקשות לאפוטרופסות או קביעת כשירות הנבדק לחתימה על מסמכים כגון צוואה.
צוות המרפאה מיומן בבדיקת סוגיות של מסוגלות הורית, ועד כה טיפלנו בעשרות רבות של מקרים שהופנו אלינו מטעם בית המשפט בשאלות של כשירות הורית וקביעת הסדרי הראיה. מקרים אלה מטופלים בזהירות רבה ועל ידי צוות רחב, על מנת למנוע הטיה של התוצאות עקב מפגש בודד או אינטראקציה בין אישית לא מוצלחת עם אחד הבודקים.
צוות הבודקים כולל פסיכולוגים להערכה כללית ולביצוע טסטים פסיכודיאגנוסטיים, הערכה פסיכיאטרית, והערכת האינטראקציה בנוכחות פסיכיאטר ילדים ונוער. אנו דואגים לבצע את הבדיקות בעדינות ובאווירה ביתית ולמנוע חוויה טראומטית של בני המשפחה, בפרט הילדים. כמו כן אנו דואגים לא פעם לבצע ביקור בבית המשפחה, על מנת להתרשם מתנאי החיים ומהאיטראקציה הביתית בתחום מוכר ולא מאיים.
הערכת מסוגלות הורית כוללת ברוב המקרים את המרכיבים:
1. אבחון פסיכו-דיאגנוסטי לאב
2. אבחון פסיכו-דיאגנוסטי לאם
3. הערכה פסיכיאטרית לאב
4. הערכה פסיכיאטרית לאם
6. בדיקת אינטראקציה אב וקטינים
7. בדיקת אינטראקציה אם וקטינים
8. אבחון פסיכו-דיאגנוסטי לקטינים אם עולה צורך
9. ביקור בית בבית האב
10. ביקור בית בבית האם
11. כתיבת חוות דעת מסכמת

לבדיקות אלה נוספות על פי צורך הערכות נוספות, למשל בדיקת מבוגרים המהווים חלק משמעותי מאוד בחיי הקטין כגון סבים וסבתות שאחד ההורים גר בביתם או שמשמשים משמורנים בפועל חלק ניכר מן הימים.
פעמים רבות אנו עורכים מעקב אחרי יישום ההמלצות בהתאם להוראת בית המשפט, וההמלצות הן דינמיות בהתאם לשינויים שחלו במהלך התקופה שנקבעה. תפיסת העולם של המכון הינה ראיית המורכבות האנושית וחשיבה מחוץ לקופסה. חוות הדעת הן רחבות מאוד, מציירות את התמונה הכללית של הווי המשפחה לפני המשבר ואחריו, ומציעות דרכי פתרון שישאירו במידת האפשר את שני ההורים מעורבים בחיי ילדיהם, תוך המלצות על שינויים שיאפשרו זאת. אנו מעוניינים בשיקום ובניה מחדש, תוך שמירה על התנאים המיטביים עבור הילדים. ההמלצות כוללות ברוב המקרים נקודות עצירה ובחינה שיבטיחו במידת האפשר את מימוש התוואי המוצע.

לקריאה נוספת:

תעודת רופא

אחד השירותים המוצעים במכון הוא הכנה של תעודה רפואית שמטרתה לקבוע צורך במינוי אפוטרופסות לגוף ו/או לרכוש או כשירות משפטית, למשל לפני עריכת צוואה. תעודה

קרא עוד »

חוות דעת פלילית

חוות דעת פסיכיאטרית היא מסמך משפטי הערוך על ידי פסיכיאטר ומתבסס על בדיקה קלינית, על מסמכים קודמים, על איסוף מידע מגורמים שונים, ועל בדיקות עזר

קרא עוד »

חוות דעת נזיקית

חוות דעת נזיקית מהווה אף היא מסמך משפטי השקול לעדות, ואף היא מבוססת על בדיקה פסיכיאטרית, נתוני רקע ומבדקים נוספים בהתאם לצורך, כגון הערכה פסיכולוגית,

קרא עוד »