חוות דעת נזיקית

חוות דעת נזיקית מהווה אף היא מסמך משפטי השקול לעדות, ואף היא מבוססת על בדיקה פסיכיאטרית, נתוני רקע ומבדקים נוספים בהתאם לצורך, כגון הערכה פסיכולוגית, קוגניטיבית, או עיסוקית (הערכה המבוצעת על ידי מרפא בעיסוק).
חוות דעת נזיקית תענה בדרך כלל על השאלות האם קיים נזק נפשי ומהו, כיצד הוא משפיע על התפקוד, ובמקרה של תביעה כנגד גורם פוגע – האם קיים קשר סיבתי בין הגורם לבין התוצאה. חוות הדעת תתייחס פעמים רבות גם להשלכות לעתיד של הנזק, וההשפעה הצפויהה שלו לאורך הזמן, וכן לעלויות הטיפול שיידרש.

לקריאה נוספת:

תעודת רופא

אחד השירותים המוצעים במכון הוא הכנה של תעודה רפואית שמטרתה לקבוע צורך במינוי אפוטרופסות לגוף ו/או לרכוש או כשירות משפטית, למשל לפני עריכת צוואה. תעודה

קרא עוד »

חוות דעת פלילית

חוות דעת פסיכיאטרית היא מסמך משפטי הערוך על ידי פסיכיאטר ומתבסס על בדיקה קלינית, על מסמכים קודמים, על איסוף מידע מגורמים שונים, ועל בדיקות עזר

קרא עוד »

בדיקות מסוגלות הורית

לצוות המכון ניסיון רב מאוד בעבודה מול בתי המשפט. המכון מונה כמומחה מטעם בית המשפט במקרים רבים, במיוחד בתיקי בין המשפט לענייני משפחה. כמו כן

קרא עוד »