חוות דעת פלילית

חוות דעת פסיכיאטרית היא מסמך משפטי הערוך על ידי פסיכיאטר ומתבסס על בדיקה קלינית, על מסמכים קודמים, על איסוף מידע מגורמים שונים, ועל בדיקות עזר נוספות בהתאם לצורך. המסמך שקול לעדות הניתנת בבית משפט. חוות דעת יכולות להיות פליליות או אזרחיות, ולעסוק בהתאם בסוגיות של אחריות פלילית או בסוגיות של נזק ופיצוי, בהתאמה.
חוות דעת פסיכיאטרית פלילית נערכת בדרך כלל על מנת לענות על שתי שאלות יסודיות.
1. האם האדם היה שפוי בעת ביצוע העבירה (האם ידע להבחין בין טוב ורע, מותר ואסור).
2. האם בעת הזו הוא מסוגל לעמוד לדין (מבין את ההליך המשפטי, את תפקיד השופט, את העובדה כי הוא יכול להסתייע בעורך דין, את מהות האישומים המיוחסים לו, וכד’).
חוות הדעת תכלול תמיד בדיקת פסיכיאטר, ולעתים יסתייע הפסיכיאטר בבדיקות עזר נוספות, כגון הערכה פסיכולוגית או קוגניטיבית, על מנת לענות על השאלות הנ”ל.
לעתים כוללת חוות הדעת התייחסות לשאלות נוספות בהתאם לפניית בית המשפט, או לבקשת הפונה. בנוסף לעתים קרובות תכלול חוות הדעת גם התייחסות לסוגית העונש וההשפעות הנפשיות העלולות להיות לו על הנאשם. לעתים כוללת ההערכה גם התייחסות לסוגיות כמו מסוכנות עכשווית של הנאשם או הסיכוי להישנות של העבירה.

לקריאה נוספת:

תעודת רופא

אחד השירותים המוצעים במכון הוא הכנה של תעודה רפואית שמטרתה לקבוע צורך במינוי אפוטרופסות לגוף ו/או לרכוש או כשירות משפטית, למשל לפני עריכת צוואה. תעודה

קרא עוד »

חוות דעת נזיקית

חוות דעת נזיקית מהווה אף היא מסמך משפטי השקול לעדות, ואף היא מבוססת על בדיקה פסיכיאטרית, נתוני רקע ומבדקים נוספים בהתאם לצורך, כגון הערכה פסיכולוגית,

קרא עוד »

בדיקות מסוגלות הורית

לצוות המכון ניסיון רב מאוד בעבודה מול בתי המשפט. המכון מונה כמומחה מטעם בית המשפט במקרים רבים, במיוחד בתיקי בין המשפט לענייני משפחה. כמו כן

קרא עוד »