תעודת רופא

אחד השירותים המוצעים במכון הוא הכנה של תעודה רפואית שמטרתה לקבוע צורך במינוי אפוטרופסות לגוף ו/או לרכוש או כשירות משפטית, למשל לפני עריכת צוואה. תעודה זו נקראת תעודת רופא.
על פי החוק, ניתן למנות אפוטרופוס לאדם שבית המשפט הכריז עליו כפסול דין, לקטין שהוריו נפטרו או הוכרזו כפסולי דין, לבוגר בעל צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, לקשיש המצוי במצב שבעטיו אינו יכול לנהל את ענייניו ולמאושפז בבית חולים שמפאת מצבו אינו יכול להביע דעה לגבי ביצוע פרוצדורה רפואית ועל כן נזקק לאפוטרופוס לגוף.
אל המכון מגיעים בעיקר קרובי משפחה המבקים להתמנות כאפוטרופוס לגוף או/ו לרכוש של קרוב משפחה העונה לקריטריונים האמורים לעיל, או קשישים או חולים סופניים המבקשים לערוך צוואה וכדי לוודא שתמומש זקוקים לתעודת רופא עדכנית שתעיד על יכולתם לבצע החלטות מושכלות.
לצורך כתיבת תעודת רופא נערכת פגישה בין ד”ר וישנה לבין האדם הזקוק לההערכה, המופנה על ידי עצמו, קרובי משפחתו, או רשויות כגון הרווחה. כמו כן נאסף מידע מבני משפחה או מקורבים לפונה וכן ממסמכים שונים. בבדיקת המטופל מעבר לראיון פסיכיאטרי סטנדרטי נערכות גם בדיקות ספציפיות הבוחנות את מצבו הקוגניטיבי של הפונה (כגון בדיקת מינימנטל, מבחן MOCA, ומבחן ציור שעון), נבדקת רמת הכרת העולם של המטופל, יכולתו להבין את צרכיו הרפואיים וליישמם, ויכולתו להבין מושגים כלכליים בסיסיים (מחירים של מוצרי יסוד, עלויות של תשלומים קבועים וכדומה). במקרה של צוואה נבדק גם המצב הרגשי של המטופל, והאם יש סיבה לחשוש כי הוא מאויים או מוסט על ידי מישהו. כמו כן התעודה כוללת התייחסות ליכולתו של הפונה להבין את המשמעות של אפוטרופסות ומה עמדתו בנוגע למינוי האפוטרופוס.

לקריאה נוספת:

חוות דעת פלילית

חוות דעת פסיכיאטרית היא מסמך משפטי הערוך על ידי פסיכיאטר ומתבסס על בדיקה קלינית, על מסמכים קודמים, על איסוף מידע מגורמים שונים, ועל בדיקות עזר

קרא עוד »

חוות דעת נזיקית

חוות דעת נזיקית מהווה אף היא מסמך משפטי השקול לעדות, ואף היא מבוססת על בדיקה פסיכיאטרית, נתוני רקע ומבדקים נוספים בהתאם לצורך, כגון הערכה פסיכולוגית,

קרא עוד »

בדיקות מסוגלות הורית

לצוות המכון ניסיון רב מאוד בעבודה מול בתי המשפט. המכון מונה כמומחה מטעם בית המשפט במקרים רבים, במיוחד בתיקי בין המשפט לענייני משפחה. כמו כן

קרא עוד »