עבודה מול רשויות

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב”ד)

אנו מספקים (כאשר הדבר נכון רפואית) המלצות למרב”ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות) המלצות בדבר כשירות לנהיגה. כמו כן אנו עורכים בדיקות פסיכיאטריות ופסיכולוגיות למטופלים אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל לצורך ערעור בפני הועדה במרב”ד.נדגיש כי הערכות אלה, כמו גם מכלול האבחונים המבוצע במכון, הן אמיתיות ואיננו מנפיקים אישורים לכל דורש, אלא בהתאם ליכולות האמיתיות כפי שנמצאו בהערכות שביצענו.

לקריאה נוספת אודותינו: