חוות דעת נזיקית

חוות דעת נזיקית מהווה אף היא מסמך משפטי השקול לעדות, ואף היא מבוססת על בדיקה פסיכיאטרית, נתוני רקע ומבדקים נוספים בהתאם לצורך, כגון הערכה פסיכולוגית, קוגניטיבית, או עיסוקית (הערכה המבוצעת על ידי מרפא בעיסוק). חוות דעת נזיקית תענה בדרך כלל על השאלות האם קיים נזק נפשי ומהו, כיצד הוא משפיע על התפקוד, ובמקרה של תביעה […]

חוות דעת פלילית

חוות דעת פסיכיאטרית היא מסמך משפטי הערוך על ידי פסיכיאטר ומתבסס על בדיקה קלינית, על מסמכים קודמים, על איסוף מידע מגורמים שונים, ועל בדיקות עזר נוספות בהתאם לצורך. המסמך שקול לעדות הניתנת בבית משפט. חוות דעת יכולות להיות פליליות או אזרחיות, ולעסוק בהתאם בסוגיות של אחריות פלילית או בסוגיות של נזק ופיצוי, בהתאמה. חוות דעת […]

תעודת רופא

אחד השירותים המוצעים במכון הוא הכנה של תעודה רפואית שמטרתה לקבוע צורך במינוי אפוטרופסות לגוף ו/או לרכוש או כשירות משפטית, למשל לפני עריכת צוואה. תעודה זו נקראת תעודת רופא. על פי החוק, ניתן למנות אפוטרופוס לאדם שבית המשפט הכריז עליו כפסול דין, לקטין שהוריו נפטרו או הוכרזו כפסולי דין, לבוגר בעל צרכים מיוחדים שאינו מסוגל […]

בדיקות מסוגלות הורית

לצוות המכון ניסיון רב מאוד בעבודה מול בתי המשפט. המכון מונה כמומחה מטעם בית המשפט במקרים רבים, במיוחד בתיקי בין המשפט לענייני משפחה. כמו כן אנו נקראים לתת חוות דעת במקרי נזיקין ובמקרים פליליים, כולל הערכת כשירות משפטית. אנו מכינים תעודות רופא לצורך הגשת בקשות לאפוטרופסות או קביעת כשירות הנבדק לחתימה על מסמכים כגון צוואה. […]