Tali Vishne

About Dr. Tali Vishne The center is headed by the psychiatrist Dr Tali Vishne. Dr Vishne graduated from Tel Aviv University medical school in 1998. She held several positions in the public psychiatric services, treating individuals from many sectors of the population and variable socioeconomic status. She headed the unit treating southern Tel Aviv in Brill Mental Health Center […]

אבחון דידקטי

אבחון דידקטי הוא אבחון הבא לאתר קשיים בתחומי למידה בסיסיים שונים, כמו קריאה, כתיבה, הבעה והבנת הנקרא. במקרים מסוימים האבחון כולל גם בדיקה של קשיים ייחודיים בחשבון ובאנגלית. מטרת האבחוון למצוא את נקודות הקושי ולאתר את תחומי החוזק של התלמיד, על מנת להתאים לו תוכנית הוראה שתקנה לו דרכי למידה המתאימות ליכולותיו ומתמודדות עם קשייו. […]

הבית של טלי – איך זה התחיל?

הניסיון שנצבר במהלך השנים ובתפקידים השונים שמילאה ד”ר וישנה הוביל להעמקה של הידע והיכולות הטיפוליות באנשים הסובלים ממצוקות שונות. מאידך, הלך ועלה התסכול לאור ההבנה כי פעמים רבות המטופל אינו מקבל את הטיפול שלו הוא נזקק, בשל הסתכלות צרה ומקובעת, המתעלמת מהתמונה הרחבה והצורך האמיתי של המטופל. הקושי של המערכת להתמודד עם מצבים כרוניים גרם לא […]

הערכה וטיפול פסיכיאטרי

פסיכיאטריה של המבוגר פסיכיאטריה היא תחום רפואי העוסק בבריאות הנפשית של האדם. פסיכיאטר הוא אדם שעבר הכשרה כרופא, התמחה בטיפול בהפרעות בתחום בריאות הנפש במשך חמש שנים נוספות, ועבר מבחנים תיאורטיים ומעשיים שהוכיחו את בקיאותו בתחום. כל מטופל המגיע למרפאה עובר הערכה ראשונית (אינטייק) על ידי ד”ר וישנה, פסיכיאטרית מומחית בעלת ותק רב. לאחר הערכה […]